I västerviks YTTRE SKÄRGÅRD 

Skärgårdstrafiken till och från Idö

 

Turlista sommaren 2022

24-25 juni och 4 juli - 7 augusti

Avgång från Skärgårdsterminalen dagligen:

kl 9.50, kl 11.50 samt 14.50 

Avgång från Skärgårdsterminalen onsdag - lördag

kl 16.50

Avgång från Horns udde dagligen:

kl 10.35, kl 12.35, kl 15.35 

Avgång från Horns udde onsdag - lördag

kl 17.35

Avgång från Idö till Skärgårdsterminalen via Horns udde dagligen:

kl 10.45, kl 12.45 samt kl 15.45

Avgång från Idö till Skärgårdsterminalen via Horns udde onsdag - lördag:

kl 21.00

Köp biljett:

Västervik Skeppsbron - Idö tor 220kr/vuxen 110kr/barn under 12 år

Horns udde - Idö tor 120kr/vuxen 60kr/barn under 12 år

Biljetter köper ni på Västerviks Turistbyrå 0490-87520 på www.vastervik.com

eller på båten.

 

Freden lägger till på Idö

Idö Skärgårdstaxi

Om du vill resa till Idö under andra tider då den reguljära trafiken inte går kan ni boka Idö Skärgårdstaxi som tar 12 passagerare åt gången. Båtturen från Horns Udde till Idö tar 5 minuter och 30 min från Skärgårdsterminalen i Västervik. 

Boka på 070-5667738 alt. 070-2858004.

Pris: Från Horns udde 75kr enkel, 150kr tor (barn 4-12år reser för halva priset och barn under 4 år gratis)

Boka egen taxibåt från Västervik, Skärgårdsterminalen till Idö för 1500kr enkel resa, 3000kr tor.