I VÄSTERVIKS YTTRE SKÄRGÅrd

Kontakta oss

Idö Skärgårdsliv AB
Idö
SE-593 93 Västervik

Tfn 0490-285 80

Heléne 070-2858004
Lasse 070-5667738

info@idoskargardsliv.com
bokning@idoskargardsliv.com

ÄGARE IDÖ SKÄRGÅRDSLIV

Båttransporter och gästhamn

Lasse Nilsson

Mobiltelefon: 070-566 77 38

Restaurang- och bokningsansvarig samt personal

Heléne Nilsson

Mobiltelefon: 070-285 80 04