I västerviks SKÄRGÅRD 

Särarter i Tjust skärgård

Ett axplock av karaktärsarter att upptäcka är:

1. Klibbglim (Silene viscosa), en ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Klibbglims kännetecken är de talrika, vågkantade stjälkbladen. Namnet på örten kommer av att bladen såväl som stjälken är mycket klibbiga. Klibbglim blommar i juni-juli med vita, nästan oskaftade, blommor som sitter i en klaselik allsidig blomställning.

2. Apollofjäril (Parnassius apollo), art inom familjen riddarfjärilar. Fjärillen som mäter 60–90 mm mellan vingspetsarna, är vit med röda och svarta fläckar.

3. Gråsäl (Halichoerus grypus) som ses på bilden till höger är en art i familjen öronlösa sälar som blir 2,5–3,5 meter lång och väger 200–320 kilo.

4. Havsörn (Haliaeetus albicilla), art i familjen hökfåglar och norra Europas största rovfåglel. Den blir den 70–90 cm lång och har ett vingspann på 200–240 cm.

5. Skrubbskädda (Platichthys flesus), art i familjen flundrefiskar som kan bli 50 cm lång. Till skillnad från andra flundrefiskar i Sverige har den knöliga, grova fjäll i en rad längs med ryggfenan.

6. Blåstång (Fucus vesiculosus), art i gruppen brunalger är en flerårig havsalg, som kan bli över 1 meter hög. Ett växlande utseende hänger samman med arv, miljö och ålder. Den växer på klippor och stenar, ofta på ringa djup, men i Östersjön ända ned mot 7 meter.

Gråsäl